Osmium Nucleus 181m1Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  181m1Os     76     105     -7/2      

Osmium Nucleus 181m1Os Layered View

181m1Os

 

181m1Os

Osmium Nucleus 181m1Os Front View

181m1Os

Osmium Nucleus 181m1Os Back View

181m1Os

Osmium Nucleus 181m1Os Left View

181m1Os

Osmium Nucleus 181m1Os Right View