Osmium Nucleus 186Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  186Os     76     110     0      

Osmium Nucleus 186Os Layered View

186Os

 

186Os

Osmium Nucleus 186Os Front View

186Os

Osmium Nucleus 186Os Back View

186Os

Osmium Nucleus 186Os Left View

186Os

Osmium Nucleus 186Os Right View