Osmium Nucleus 187Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  187Os     76     111     -1/2     Stable  

Osmium Nucleus 187Os Layered View

187Os

 

187Os

Osmium Nucleus 187Os Front View

187Os

Osmium Nucleus 187Os Back View

187Os

Osmium Nucleus 187Os Left View

187Os

Osmium Nucleus 187Os Right View