Osmium Nucleus 191Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  191Os     76     115     -9/2      

Osmium Nucleus 191Os Layered View

191Os

 

191Os

Osmium Nucleus 191Os Front View

191Os

Osmium Nucleus 191Os Back View

191Os

Osmium Nucleus 191Os Left View

191Os

Osmium Nucleus 191Os Right View