Osmium Nucleus 195Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195Os     76     119     -3/2      

Osmium Nucleus 195Os Layered View

195Os

 

195Os

Osmium Nucleus 195Os Front View

195Os

Osmium Nucleus 195Os Back View

195Os

Osmium Nucleus 195Os Left View

195Os

Osmium Nucleus 195Os Right View