Osmium Nucleus 196Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  196Os     76     120     0      

Osmium Nucleus 196Os Layered View

196Os

 

196Os

Osmium Nucleus 196Os Front View

196Os

Osmium Nucleus 196Os Back View

196Os

Osmium Nucleus 196Os Left View

196Os

Osmium Nucleus 196Os Right View