Osmium Nucleus 197Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197Os     76     121     5/2      

Osmium Nucleus 197Os Layered View

197Os

 

197Os

Osmium Nucleus 197Os Front View

197Os

Osmium Nucleus 197Os Back View

197Os

Osmium Nucleus 197Os Left View

197Os

Osmium Nucleus 197Os Right View