Osmium Nucleus 162Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  162Os     76     86     0      

Osmium Nucleus 162Os Layered View

162Os

 

162Os

Osmium Nucleus 162Os Front View

162Os

Osmium Nucleus 162Os Back View

162Os

Osmium Nucleus 162Os Left View

162Os

Osmium Nucleus 162Os Right View