Osmium Nucleus 164Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  164Os     76     88     0      

Osmium Nucleus 164Os Layered View

164Os

 

164Os

Osmium Nucleus 164Os Front View

164Os

Osmium Nucleus 164Os Back View

164Os

Osmium Nucleus 164Os Left View

164Os

Osmium Nucleus 164Os Right View