Osmium Nucleus 167Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  167Os     76     91     -3/2      

Osmium Nucleus 167Os Layered View

167Os

 

167Os

Osmium Nucleus 167Os Front View

167Os

Osmium Nucleus 167Os Back View

167Os

Osmium Nucleus 167Os Left View

167Os

Osmium Nucleus 167Os Right View