Osmium Nucleus 168Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  168Os     76     92     0      

Osmium Nucleus 168Os Layered View

168Os

 

168Os

Osmium Nucleus 168Os Front View

168Os

Osmium Nucleus 168Os Back View

168Os

Osmium Nucleus 168Os Left View

168Os

Osmium Nucleus 168Os Right View