Osmium Nucleus 169Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  169Os     76     93     -3/2      

Osmium Nucleus 169Os Layered View

169Os

 

169Os

Osmium Nucleus 169Os Front View

169Os

Osmium Nucleus 169Os Back View

169Os

Osmium Nucleus 169Os Left View

169Os

Osmium Nucleus 169Os Right View