Osmium Nucleus 171Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  171Os     76     95     -5/2      

Osmium Nucleus 171Os Layered View

171Os

 

171Os

Osmium Nucleus 171Os Front View

171Os

Osmium Nucleus 171Os Back View

171Os

Osmium Nucleus 171Os Left View

171Os

Osmium Nucleus 171Os Right View