Osmium Nucleus 173Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  173Os     76     97     -5/2      

Osmium Nucleus 173Os Layered View

173Os

 

173Os

Osmium Nucleus 173Os Front View

173Os

Osmium Nucleus 173Os Back View

173Os

Osmium Nucleus 173Os Left View

173Os

Osmium Nucleus 173Os Right View