Osmium Nucleus 175Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  175Os     76     99     -5/2      

Osmium Nucleus 175Os Layered View

175Os

 

175Os

Osmium Nucleus 175Os Front View

175Os

Osmium Nucleus 175Os Back View

175Os

Osmium Nucleus 175Os Left View

175Os

Osmium Nucleus 175Os Right View