Thallium Nucleus 206Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  206Tl     81     125     0      

Thallium Nucleus 206Tl Layered View

206Tl

 

206Tl

Thallium Nucleus 206Tl Front View

206Tl

Thallium Nucleus 206Tl Back View

206Tl

Thallium Nucleus 206Tl Left View

206Tl

Thallium Nucleus 206Tl Right View